Transport (ca)

From Astro Wars

Jump to: navigation, search

Una nau essencial per a tots els tipus de dominació galàctica, el Transport us permetrà la invasió planetària.

Entrenada per eliminar la Població mentre conserva els Edificis, cada Transport redueix el Nivell de Població en una unitat i conseqüentment crema tot l'excés d'aliments (així doncs, per créixer fins al següent nivell de població, l'amo del planeta necessitarà tornar a construir les seves reserves d'aliments amb Granges Hidropòniques).

Tot i això, els edificis rebran alguns danys en l'assalt. Els danys que un edifici pot rebre està entre un 5% fins a un 20% + 1 per nivell. Per exemple, un Laboratori de nivell 50 pot ser reduït al nivell 47.5 (màxim) o 39 (mínim).

Si la població es reduïda a zero, el planeta serà conquerit i entregat a l'agressor, però aquest haurà de tenir el suficient nivell de Cultura. Si l'atacant no té prou nivell de cultura, la població serà retornada a 1.

Cada Transport només pot ser utilitzat un cop. Així doncs, per a conquerir el planeta d'algú altre, necessitareu un mínim d'un Transport per Nivell de Població.

 

Transport
Cost (Fixe)60 PP
Valor d'Atac0
Valor de Defensa0
Valor de Combat0

Notes

  1. Només podeu tenir un màxim de 5 flotes estel·lars a l'hora.
  2. Si un planeta és atacat i no té cap Flota Estel·lar de defensa o cap Base Estel·lar, fins i tot els Transports sense escorta poden prendre el control del planeta.
  3. Els Transports en una flota estel·lar atacant no rebran cap dany a la batalla, així que els podeu enviar junt amb les naus de guerra. En canvi, els transports en una flota estel·lar de defensa sí que rebran danys a la batalla.
  4. Els Transports en un planeta que no estigui sota el vostre control provaran de tornar-lo a capturar quan qualsevol altra nau hi arribi.

Més informació

Personal tools
In other languages