Setge

From Astro Wars

Jump to: navigation, search

Un estat de Setge existeix quan una flota ocupa un planet deshabitat, un que sigui propietat d'un altre jugador o bé un que estigui assenyalat com a Desconegut. Una flota assetjant no serà avisada sobre altres atacs en aquell planeta, essent només el propietari d'aquest qui en rep les alertes.

Un planeta assetjat apareix en roig a ña Pantalla del Mapa i en la Pantalla de Planetes del seu propietari. Mentre aquest romangui en estat de setge, els seus Punts de Producció (PP) no poden ser gastats, però sí que poden ser venuts com a Astro Dòlars, utilitzant l'opció "Spend All", mostrada sota de Comerç.

El propietari d'un planeta assetjat pot veure el perfil de l'atacant, tot clicant a la barra roja a sota dels detalls del planeta. Fins que la flota del propietari no sigui destruïda en el setge, cap nau mostrada en el planeta serà propietat de l'atacant.

Encara que tots o la majoria dels teus planetes estiguin en vermell, encara hi ha esperença. Pots contactar amb un jugador proper que potser accepti de trencar el setge per una petita recompensa i/o per l'experiència que en pugui aconseguir.

Notes

  • Mentre un planeta estigui sotmés a setge, els seus edificis no són destruïts i la producció segueix acumulant-se de la manera habitual.
  • Quan véns PP a canvi d'Astro Dòlars, només el 70% dels PP de qualsevol planeta assetjat seran convertit en moneda, mentre que la resta desapareixeran a causa de la difícil situació del planeta. Exemple: si tens 200 PP en un planeta assetjat, només 140 seran reconvertits en Astro Dòlars, mentre que els 60 restants els perdràs.
  • No pots colonitzar un planeta que estigui marcat en vermell, excepete si utilitzes una flota de guerra per a trencar el setge.

Més informació

Personal tools
In other languages