Població

From Astro Wars

Jump to: navigation, search
Per incrementar la població necessiteu una quantitat total d'aliments per assolir el següent nivell (veure Granja Hidropònica), i heu d'haver avançat prou en el camp de les ciències Socials per obtenir l'increment de població.

Cada nivell de població us donarà el següent:

+1 Punt de Producció per hora i nivell.
+1 Punt de Ciències per hora i nivell.

A més a més, un planeta amb un nivell de població de 10 o més us donarà un 1% de bonificació per amb qui hàgiu establert un Acord Comercial.

La població del vostre planeta pot experimentar espontàniament un creixement si el vostre nivell de ciències Socials és 6 nivells superior a la de la població del planeta.

Taula d'exemple: per assolir el nivell 2 des del nivell 1 es necessiten 21 punts, per assolir el nivell 3 des del nivell 2 es necessiten 57 punts. Així doncs, per passar de nivell 1 a nivell 3 són necessaris 21 + 57 = 76 punts. La Població mai està per sota d'1, encara que el planeta sigui atacat.

 

Creixement necessari per assolir el nivell següent
NivellCreixement NivellCreixement NivellCreixement
1011993213783
221121191224161
357131407234557
4111141641244971
5183151893255403
6273162163265853
7381172451276321
8507182757286807
9651193081297311
1081320342330

Notes

  • Aquest és el factor que determina l'ordre dels vostres planetes.
  • El primer nivell de Població també us donarà +1 d'aliments però els següents nivells de població no afectaran a la producció d'aliments.
  • La vostra població compta per a la vostra Puntuació.
  • Una població alta també ajuda amb la defensa a l'inici de la partida: un jugador ha de gastar 60 PP per nivell en transports per conquerir el vostre planeta.
  • Un planeta amb una població de 10 o més dóna una bonificació d'un 1% per als vostres Acords Comercials.

Més informació

Personal tools
In other languages