Ред на Планетите

From Astro Wars

Jump to: navigation, search

Ред на Планетите

В списъка от планети ще видите свойте планети подредени според Население (включително процент до следващото ниво), като първа планета в списъка е тази с най-много Население, и последна, тази с най-малко. Ако има две или повече планети с еднакво Население, те ще бъдат подредени според Номер на Планетите, следван от Население.

Personal tools
In other languages